Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Herb miasta

Grafika: Herb miasta Schwedt
Herb miasta Schwedt

Herb miasta Schwedt przedstawia czerwony zamek na srebrnym tle. Jego cokół kryje się za niebieskimi i srebrnymi falami. W murze łączącym dwie boczne baszty znajduje się zamknięta, srebrna brama. Pomiędzy wieżami zawieszona jest srebrna tarcza z czerwonym gryfem.

Najstarsze wzory herbu Schwedt pochodzą z XVI i XVII wieku. Przez stulecia zmieniał on kilkakrotnie swój wygląd. Oprócz tarczy z gryfem, która upamiętnia dawną przynależność miasta do książąt pomorskich, w symbolu miasta pozostał zamek z wieżami.

Herb miasta Schwedt nad Odrą objęty jest ochroną jako komunalne godło państwowe i dlatego nie może być dowolnie wykorzystywany. Tylko miasto jest uprawnione do używania swojego herbu na pieczęciach służbowych, dokumentach urzędowych i na tablicach urzędów. Wyłącznie władze Schwedt mogą decydować o wykorzystaniu herbu miejskiego w innym celu.
Obok zastosowania czysto urzędowego Schwedt uważa swoje godło przede wszystkim za symbol własnej tożsamo ci. Wykorzystywanie herbu miasta wymaga jednak specjalnej zgody. Udziela jej wydział public relations miasta (Ratusz, pokój 3.73, Telefon: +49 3332 446205) po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosku z podanym w nim celem zastosowania. Wyjątek stanowi tutaj wykorzystanie herbu w celach artystycznych, związanych z rzemiosłem artystycznym, heraldyką oraz w celach naukowych, jak również w szkołach oraz w wychowaniu obywatelskim. Takie wykorzystanie herbu nie wymaga zgody i jest powszechnie dozwolone.