Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Redakcja

Wydawca/Oferent usług: Miasto Schwedt nad Odrą

Burmistrz Miasta
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
D-16303 Schwedt nad Odrą
Telefon: +49 3332 4460
Telefaks: +49 3332 22116
E-mail: stadt@schwedt.de
Internet: www.schwedt.eu i www.schwedt.de

Osoba upoważniona do reprezentowania na zewnątrz:

Miasto Schwedt nad Odrą jest podmiotem prawa publicznego i jest reprezentowane przez burmistrz panią Annekathrin Hoppe.

Odpowiedzialny w znaczeniu prawa prasowego i § 6 niemieckiej umowy państwowej o usługach medialnych:

Burmistrz Annekathrin Hoppe (adres jak wyżej)

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową:

Corina Müller (adres jak wyżej)
Telefon: +49 3332 446205
Telefaks: +49 3332 446200
E-Mail: pressestelle.stadt@schwedt.de

Projekt techniczny: 

Brandenburgischer IT-Dienstleister (ZIT-BB)
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam
Internet: www.zit-bb.de 

Projekt graficzny:

Sandstein Neue Medien GmbH
Internet: www.sandstein.de

Wskazówka dotycząca linków zewnętrznych:

Wyrokiem z dnia 12.05.1998 sąd okręgowy w Hamburgu zdecydował, że umieszczając link na swojej stronie ponosi się odpowiedzialność za treści stron do których poprowadzony jest link. Według wyroku sądu można temu zapobiec jedynie poprzez wyrazne zdystansowanie się od tych treści.

Na naszych stronach zamieściliśmy linki do innych stron w internecie. W odniesieniu do wszystkich tych linków obowiązuje zasada: oświadczamy wyraznie, że w żaden sposób nie mamy wpływu na powstawanie i treści stron do których poprowadziliśmy linki. Dlatego dystansujemy się niniejszym wyraznie od treści wszystkich stron do których poprowadziliśmy linki i oświadczamy, że treści te nie odzwierciedlają naszych poglądów. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich linków zewnętrznych zamieszczonych na naszych stronach.

Prawa autorskie:

Użyte grafiki i zdjęcia oraz zbiór artykułów są chronione prawem autorskim. Wszystkie informacje służą wyłącznie do celów prywatnych. Komercyjne wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie "schwedt.de" jest zabronione, wyjątek stanowią strony, których użycie jest dozwolone poprzez wyrazne zezwolenie miasta Schwedt nad Odrą.