Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zarząd miasta Schwedt nad Odrą – Wydział Rozwoju Gospodarczego

Dyrektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego jest Philip Pozdorecz.
Ratusz, pokój 3.75, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5, 16303 Schwedt nad Odrą
Telefon: +49 3332 446322, Telefaks: +49 3332 22116

Wydziału Rozwoju Gospodarczego miasta Schwedt nad Odrą oferuje liczne usługi:

 • wsparcie przedsiębiorstw w ramach opieki nad inwentarzem,
 • porada i opieka założycieli nowej działalności,
 • pośrednictwo uzbrojonych obszarów i nieruchomości przemysłowych,
 • informacje odnośnie środków wsparcia jak i rozpatrywanie podań o udzielenie wsparcia,
 • towarzyszenie i wsparcie przy osiedleniach i inwestycjach,
 • informacje odnośnie ośrodka gospodarczego miasta Schwedt nad Odrą i pytań do rozwoju ośrodka,
 • organizacja udziału w targach,
 • funkcja pilota dla przedsiębiorstw w obrębie zarządu,
 • marketing miejsca.
   

Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V.

Centrum informacji i doradztwa dla Uckermark i Barnim

Berliner Straße 52 e, 16303 Schwedt nad Odrą
Telefon: +49 3332 538925, Telefaks: +49 3332 538925
Internet: www.pomerania.net