Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Działania w ramach projektu

Głównym kontekstem historycznym projektu jest ponad 300-letnia historia Hugenotów w Brandenburgii/Prusach po obu stronach Odry i związana z tym historia powstania Parku Natury „Dolina Miłości” w połowie XIX wieku.

Projekt adresowany jest do polskich i niemieckich turystów, dla których stworzona zostanie możliwość poznawania wspólnych kart historii w wymiarze transgranicznym. Wspólne imprezy i organizowane po obu stronach granicy wystawy umożliwią aktywne i kreatywne zajmowanie się historią.

W Schwedt nad Odrą planuje się powstanie Europejskiego Paru Hugenotów, natomiast w Zatoni Dolnej przeprowadzona zostanie rewitalizacja Parku Natury „Dolina Miłości”.

Orientacyjny plan
Orientacyjny plan Europejskiego Parku Hugenotów Download: gesamtplan_2011.pdf

Działania projektowe w Schwedt nad Odrą

W Schwedt nad Odrą planuje się powstanie Europejskiego Paru Hugenotów. Główne elementy projektu to:

  • przebudowa teatru letniego włącznie z pergolą i historycznym parterem ogrodowym na miejsce organizacji polsko-niemieckich spotkań;
  • nowe ukształtowanie odcinka droga główna – forum – kamienna ścieżka wraz z prezentacją historii Hugenotów, rozbiórką części zabudowań i przywracaniem naturalnego charakteru części terenu;
  • przeniesienie punktu informacji turystycznej do pomieszczeń teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt.

Działania w ramach projektu
Działania w ramach projektu Europejskiego Parku Hugenotów Download: plan_hugenottenpark.zip

 

Działania projektowe w Zatoni Dolnej

W Zatoni Dolnej nastąpi rewitalizacja Parku Natury „Dolina Miłości”. Główne elementy projektu to:

  • rekonstrukcja stawów i terenów do nich przyległych;
  • rewitalizacja kompleksu parku (przywracanie charakteru parku angielskiego);
  • rekonstrukcja sieci dróg i ścieżek oraz budowa trzech parkingów;
  • odbudowa i rozbudowa Domu Tomasza/leśniczówki z przeznaczeniem na miejsce spotkań polsko-niemieckich.

Orientacyjny plan
Orientacyjny plan Parku Natury „Dolina Miłości” Download: plan_dolina_milosci.zip