Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Współpraca polsko-niemiecka

Po otrzymaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania partnerzy zdecydowali wspólnie o utworzeniu dwóch grup roboczych.

W skład obu grup roboczych wchodzą:

  • przedstawiciele partnera wiodącego – miasta Schwedt nad Odrą,
  • przedstawiciele polskiego partnera – gminy Gryfino,
  • przedstawiciele biura projektów,
  • przedstawiciele nadzoru budowlanego,
  • przedstawiciele Klubu Sportów Wodnych PCK Schwedt e.V.
  • zarządzający projektem po polskiej stronie,
  • zarządzający projektem po niemieckiej stronie,
  • tłumacz.

Grupy robocze nadzorują przebieg realizacji wspólnego projektu, koncentrując się szczególnie na działaniach informacyjnych i marketingowych oraz na  kontroli i ocenie postępów w realizacji projektu. Gremia te ponadto wspierają partnera wiodącego w zgodnym z przepisami rozliczeniu środków wsparcia finansowego.