Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Treść projektu

Celem polsko-niemieckiego projektu jest wykorzystanie silnych stron i korzystnego położenia obu miejsc dla  uzyskania poprawy stanu infrastruktury turystycznej w regionie przygranicznym, szczególnie w zakresie turystyki wodnej oraz dla wzmocnienia rozwoju branży turystycznej i rozwoju całego regionu.

Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą położonego przy drodze wodnej Hohensaaten-Friedrichsthal, obejmuje:

 • budowę nowego głównego budynku Centrum przeznaczonego na usługi w zakresie turystyki wodnej i aktywnego wypoczynku. Odbywać się tutaj też będą imprezy polsko-niemieckie;
 • przebudowę istniejącego budynku na stanicę wodną oraz aranżację terenu przyległego do stanicy;
 • zwiększenie liczby miejsc cumowania poprzez optymalizację organizacji infrastruktury Centrum.

Prace budowlane
Prace budowlane (kolor czerwony – nowe budynki; kolor żółty - przebudowa)

Budowa śródmiejskiej części nabrzeża nad Regalicą w Gryfinieobejmuje następujące działania:

 • wybudowanie nabrzeża wraz z wyposażeniem (m.in. pontony pływające, polery cumownicze, drabinki, ogrodzenie);
 • remont i aranżację terenu przy nabrzeżu;
 • wybudowanie budynku mieszczącego sanitariaty i biuro kapitanatu portu;
 • stworzenie miejsc do odpoczynku, spotkań i spożywania posiłków dla żeglarzy, kajakarzy i motorowodniaków.

Najistotniejsze elementy strategii

Dla zapewnienia pozytywnych rezultatów polsko-niemieckiego projektu opracowana i wdrożona zostanie wspólna strategia marketingowa. Celem działań marketingowych będzie wzrost atrakcyjności regionu, głównie poprzez synergię programów turystyki wodnej, turystyki przyrodniczej i kulturalnej. Program ten realizowany będzie m.in. przez:

 1. organizowanie wspólnych, transgranicznych akcji marketingowych we współpracy z Parkiem Narodowym Dolina Dolnej Odry i polskimi parkami krajobrazowymi Cedyński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
 2. wspólny marketing dla ofert i usług w zakresie turystyki wodnej, np. umożliwienie pokonania trasy Gryfino – Schwedt nad Odrą (lub odwrotnie) w jedną stronę w połączeniu z usługą transportu bagażu lub / i  organizacją powrotu turystów; indywidualne wyprawy rowerowe (jedno- lub dwudniowe) w połączeniu z ofertą organizacji noclegu; opracowanie wspólnych planów organizacji imprez  i uwzględnienie imprez partnera w kalendarzu wydarzeń.
 3. Wpisanie Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i i śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie do programu „Das blaue Paradies [Błękitny raj]” – największego w Europie terenu uprawiania sportów wodnych, obejmującego Brandenburgię, Berlin, Meklemburgię Pomorze Przednie oraz Szczecin (jezioro Dąbie) – rewir 13: „Między Odrą a Hawelą”;
 4. stworzenie sieci współpracy firm i instytucji działających w branży turystycznej dla utworzenia kompleksowego systemu marketingu: kooperacja z wypożyczalniami rowerów w sąsiedztwie centrów turystyki wodnej; wykorzystanie punktu informacji turystycznej w holu Teatru UBS dla promocji ofert w zakresie turystyki wodnej; stworzenie punktów informacji turystycznej w centrach turystyki wodnej – wykorzystanie i pośrednictwo w organizacji wędrówek z przewodnikiem; publikacja dwujęzycznych map turystycznych.

Grupy docelowe

Wspólny projekt adresowany jest głównie do następujących grup odbiorców:

 • turyści – wodniacy przybywający na krótki odpoczynek (1 do 3 dni);
 • turyści z Polski i Niemiec, szczególnie młodzież i zorganizowane grupy młodzieży, seniorzy korzystający z aktywnego wypoczynku, turyści poszukujący atrakcji przyrodniczych, rowerzyści, w tym tacy, którzy korzystać chcą z oferty żeglugi śródlądowej;
 • uczestnicy programu „zielona szkoła“, uczestnicy obozów letnich, obozów sportowych, rowerzyści biorący udział w zjazdach gwiaździstych, turyści uprawiający wędrówki piesze i rowerowe oraz uczestniczący w spływach kajakowych;
 • uczestnicy imprez turystycznych, imprez sportowych i akcji oferujących atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza organizowanych w oparciu o szlaki wodne i dostępną infrastrukturę turystyczną na lądzie;
 • grupy dzieci, młodzieży i grupy szkolne.

 

Realizacja projektu nadzorowana jest przez polsko-niemiecką grupę roboczą.

Obaj partnerzy są przekonani, że współpraca transgraniczna wyzwoli dodatkowe impulsy dla rozwoju regionu przygranicznego.