Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Profil miasta

Zdjęcie: Miasto z rafinerią PCK w tle.
Miasto z rafinerią PCK w tle. 2013.

Powierzchnia i Ludność

Miasto Schwedt nad Odrą składa się z pięciu dzielnic oraz 21 sołectw.

Powierzchnia (31. grudzień 2021)

Powierzchnia miasta: 25 218 hektarów

  • Budynki i przestrzeń niezabudowana: 2 466 hektarów
  • Obszar dla wypoczynku: 385 hektarów
  • Obszar dla komunikacji: 955hektarów
  • Obszar dla rolnictwa: 14 261 hektarów
  • Obszar leśny: 5 529 hektarów
  • Powierzchnia gruntów wodnych: 1 478 hektarów
  • Powierzchnie innego użytkowania: 529 hektarów

Ludność (31. grudzień 2022)

  • Mieszkańcy: 34 371
  • Przeciętny wiek: 51,1 lata

Ogólne dane gospodarcze

Zatrudnieni objęci obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – łącznie (czerwiec 2021): 13 037

Bezrobotni (grudzień 2021): 2 782

Współczynnik bezrobocia (grudzień 2021) (w odniesieniu do zależnych cywilnych osób czynnych zawodowo): 10,8 %

Koszty komunalne

stawka podatku gruntowego A (2021): 250 %

stawka podatku gruntowego B (2021): 445 %

stawka podatku od przedsiębiorstw (2021): 350 %

Dalsze artykuły