Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

Miasto partnerskie Leverkusen

Zdjęcie: Ratusz Leverkusen
Ratusz Leverkusen

Republika Federalna Niemiec

Kraj związkowy Nordrhein-Westfalen

Mieszkańcy: 162 000

Umowa partnerska: grudzień 1989

Internet: www.leverkusen.de

Współpraca zainicjowana jako partnerstwo między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi przyniosła miastu Schwedt nad Odrą zwłaszcza w pierwszych latach po zjednoczeniu szerokie wsparcie. Władze obu miast w sposób otwarty i nieskomplikowany wymieniały między sobą doświadczenia i oferowaly wzajemną pomoc. Centrum Informacji Gospodarczej Miasta Leverkusen prowadziło bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Wymiana turystyczna pomiędzy miastami sprzyjała lepszemu zrozumieniu między Zachodem i Wschodem. W prawie wszystkich zakresach życia społecznego zostały nawiązane kontakty, które pielęgnowane są do dziś, między innymi w zakresie kultury, sportu, oświaty, współpracy stowarzyszeń. Wspaniałomyślną pomoc ze strony Leverkusen miasto i mieszkańcy otrzymali w czasie powodzi w roku 1997. W roku 2005 miasto Schwedt wzięło udział w wystawie ogrodniczej w Leverkusen.