Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation
wyszukiwarka

Hauptnavigation

ICU Investor Center Uckermark sp. z o. o.

Foto: Haus der Bildung und Technologie
Haus der Bildung und Technologie, Berliner Straße  52 e
ICU Investor Center Uckermark sp. z o. o.
Haus der Bildung und Technologie
Berliner Straße 52 e
16303 Schwedt nad Odrą
Telefon: +49 3332 5389-20
Telefaks: +49 3332 5389-13
Internet: www.ic-uckermark.de und www.regionalmarke-uckermark.de

Zadanie przedsiębiorstwa polega przede wszystkim na:

  • pozyskiwaniu/akwizycji zasiedleń
  • budowie struktury wspierającej gospodarkę
  • zarządzaniu regionalnymi markami regionu Uckermark (marketing regionalny)
  • utrzymywaniu sieci założycieli nowej przedsiębiorczości

 

ICU Centrum Inwestycyjne Uckermark sp. z o. o. pozyskuje i pomaga inwestorom w poszukiwaniu miejsca osiedlenia swoich inwestycji w regionie Uckermark.

Inwestorzy, którzy posiadają pomysł na biznes i chcą się tutaj osiedlić lub założyć nowe przedsiębiorstwo, są wspierani przez obszerną sieć kompetentnych osób.
ICU Centrum Inwestycyjne Uckermark sp. z o. o. utrzymuje ścisłe kontakty z ministerstwami federalnymi, Agencją Przyszłość Brandenburgii (ZAB), spółką „German Trade and Invest“, Bankiem Inwestycyjnym Brandenburgii (ILB), Euroregionem POMERANIA i z innymi partnerami oraz przekazuje ważne informacje przedsiębiorstwom i samorządom lokalnym. W ramach rozbudowy tej struktury zaplanowane są dalsze regionalne miejsca projektu w Prenzlau i w Templinie.

W połączeniu z marką regionalną UCKERMARK realizowane są przedsięwzięcia wspierające sprzedaż w kraju i za granicą, przekazywane są informacje i kontakty w związku z otwarciem rynków krajowych i zagranicznych, przeprowadzana jest akwizycja, działalność doradcza, wspierająca i pośrednictwo w kontaktach przedsiębiorców, którzy chcą się osiedlić lub już są osiedleni w regionie Uckermark oraz organizowane są działania reklamowe w kraju i za granicą dla lokalizacji inwestycji w regionie Uckermark.

Wraz z partnerami sieci założycieli nowej przedsiębiorczości Barnim – Uckermark Centrum Inwestycyjne Uckermark sp. z o. o. wyznaczyło sobie za cel motywowanie osób zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa, wspieranie tych osób w przygotowaniu i otworzeniu działalności oraz pomoc w początkowej fazie poprzez udostępnienie korzystnych powierzchni biurowych w swoim budynku.

Udziałowcy:

  • Powiat Uckermark z 50,0 % udziału w kapitale początkowym
  • Miasto Schwedt n. Odrą z 22,0 % udziału w kapitale początkowym
  • Miasto Prenzlau z 14,6 % udziału w kapitale początkowym
  • Miasto Angermünde z 13,4 % udziału w kapitale początkowym

Zarząd:

  • Pani Frau Anet Hoppe